Home>SEPA>SEPA Direct Debit
SEPA

Wat is SEPA Direct Debit (SDD)?

SEPA Direct Debit

De SEPA-invordering (SDD, SEPA Direct Debit) stemt overeen met debetverrichtingen in euro binnen de SEPA-ruimte.

Ze heeft de volgende kenmerken:

 • Machtiging die "mandaat" wordt genoemd en door de schuldenaar aan de schuldeiser wordt gegeven
 • Identificatie van de debiteur dankzij zijn IBAN (gekoppeld aan zijn BIC voor landen buiten de EU)
 • Uitgifte van een aankondiging (of invorderingsbericht) vóór de eerste debetverrichting
 • Benaming van 140 tekens
 • Uitgifte van de debetopdracht 5 tot 2 dagen vóór de betalingsdatum

De SEPA-invordering bevat de onderstaande informatie:

 • De unieke mandaatreferentie (UMR): code om elke schuldvordering te kunnen identificeren,
 • De status van de betaling (sequentiestatus):
  • One-off – voor een eenmalige invordering
  • First – voor de eerste invordering van een reeks
  • Recurrent – voor opeenvolgende verrichtingen uit een reeks
  • Final – voor de laatste invordering uit een reeks
 • De status van de betaling (sequentiestatus)