Hoe een SEPA-overschrijving intoetsen?

Hoe een SEPA-invordering intoetsen?

Hoe een SEPA-overschrijving maken op basis van een tekstbestand?

Hoe een SEPA-invordering maken op basis van een tekstbestand?

Hoe de gebruikersrechten beheren?

Hoe de acties van de gebruikers opvolgen?

Hoe een database van derden beheren?

Functies

SCT's beheren (SEPA Credit Transfers)

Zodra u de gegevens hebt geïmporteerd of online hebt ingetoetst, kunt u dankzij SEPAeditor uw SCT-betalingsopdrachten beheren in een masker dat aan de normen van SEPA Credit Transfer is aangepast (XML 20022 - pain 001.001.03, pain 001.002.03). De verplichte velden worden aangeduid in een specifieke kleur en de gegevens worden gecontroleerd volgens de regels die de EPC (European Payments Council) uitvaardigde.

Voor een vlot dagelijks gebruik biedt SEPAeditor:

  • De mogelijkheid om modellen van terugkerende lijsten (betaling van salarissen bijvoorbeeld) te bewaren en opnieuw te gebruiken
  • Een snel invoermasker voor bulkbetalingen (lijstinvoer)
  • De toewijzing van een gemeenschappelijke benaming aan alle opdrachten

SEPAeditor verstrekt u voor elke SCT-afgiften een overzicht (totaalbedrag, aantal opdrachten, gedebiteerde rekening enz.) dat u altijd kunt afdrukken. Nadat het SCT-betalingsbestand is aangemaakt, kunt u met SEPAeditor via e-mail automatische verzending via e-mail van een persoonlijk bericht naar elke derde, met daarin het betaalde bedrag, de reden en de betalingsdatum van de verrichting en de in de norm bepaalde identificatiecodes (End to end identification, BIC, IBAN, ISSR).

Hoe een SCT intoetsen? Hoe een bestand importeren om een SCT te doen?