Home>Functies>Bestanden converteren
Functies

Bestanden met opdrachten converteren naar de SEPA-normen

Met SEPAeditor kunt u bestanden met overschrijvingen of invorderingen volgens de vroegere banknormen converteren in SEPA XML-formaat.

Als de software voor het beheer van betalingen of incasso's bestanden aanmaakt volgens de vroegere Europese normen (legacy files: raadpleeg de lijst met beschikbare SEPA-convertors) kunt u ze in SEPAeditor importeren, waardoor u een bestand krijgt dat overeenstemt met het SEPA XML-formaat (SCT – SDD).

SEPA XML

SEPAeditor voert de SEPA-conversie uit aan de hand van de volgende verrichtingen:

  • Berekening van het IBAN
  • Automatische toewijzing van een end-to-end referentie
  • Bijwerking van de gegevens van het mandaat in de database en inachtneming van de eventuele te melden wijzigingen in mandaten

Zodra SEPAeditor het SEPA-bestand heeft aangemaakt, hoeft u het alleen nog maar aan uw bank te bezorgen via haar website of via uw software voor elektronische verzending.

Vergeet trouwens niet dat u de gegevens van uw opdrachten ook altijd in de vorm van een tekstbestand met begrenzingstekens kunt importeren (in csv- of txt-formaat) om aldus het overeenkomstige SEPA XML-bestand voor deze opdrachten te verkrijgen.